Pałac Dożów w Nowej Hucie

Trzymam zębami smartfona z włączoną latarką i mocuję się ze starą kłódką na drzwiach wejściowych. Zamek wreszcie zaskakuje i niebawem ciężkie skrzydła stoją otworem. Chowam telefon do kieszeni – dalszą drogę znam na pamięć. Spędziłem