Showing the single result

Socrealistyczny gmach w Nowej Hucie

Budynki dawnego Centrum Administracyjnego Huty im. T. Sendzimira w