Showing wszystkie 2 lokacje

Kamieniołom SL-92-0001

Lokacja kompletna: dobra logistyka, parkingi, dojazd, lasy, staw, wiele

Kamieniołom MA-92-0001

Nieczynny kamieniołom koło Krakowa Teren Prywatny. Osuwiska i luźny